Dla naszych Klientów organizujemy globalne rozwiązania w zakresie przewozu ładunków morskich całokontenerowych i drobnicowych. Współpracujemy z większością renomowanych armatorów.
Nasze usługi w tym zakresie:
– Transport morski pełnokontenerowy FCL w imporcie i eksporcie,
– Transport morski drobnicowy LCL w imporcie i eksporcie,
– Ładunki jakie przyjmujemy do przewozu: wszelkie neutralne, niebezpieczne, spożywcze również te wymagające kontrolowanej temperatury), ponadnormatywne oraz ładunki mienia przesiedleńczego),
– Dostawa od drzwi do drzwi na całym świecie,.
– Profesjonalne wsparcie i pomoc podczas realizacji zlecenia
Dotychczasowa współpraca z armatorami daje naszym Klientom gwarancję wysokiej obsługi, wsparcia na każdym etapie zlecenia oraz terminowych dostaw.