o nas

AKTUALNIE POSZUKUJEMY

 

SPEDYTOR MIĘDZYNARODOWY

ASYSTENT SPEDYTORA =>

KEY ACCOUNT MANAGER =>

 

Zapraszamy do składania swoich aplikacji na mail: rekrutacja@cloudlogistics.pl


PRACA W CLOUD LOGISTICS

Każdy pracownik to dla nas najważniejsze ogniwo w firmie. Tylko dzięki zmotywowanym, kompetentnym osobom możemy realizować cele naszej spółki.

Dlatego naszym pracownikom oprócz wynagrodzenia podstawowego proponujemy szeroki pakiet świadczeń dodatkowych. Poprzez wprowadzane rozwiązania chcemy ułatwiać Pracownikom funkcjonowanie zarówno w pracy, jak i poza nią.

Wierzymy, że możliwość doskonalenia zawodowego, bezpieczne i przyjemne miejsce pracy oraz dobre wynagrodzenie i dodatkowe benefity są podstawą satysfakcji pracowników. Wiemy, że firmę tworzą ludzie i to od nich zależy sukces, dlatego chcemy być przyjaznym pracodawcą: ściągającym najlepszych na rynku, zatrzymującym i motywującym Pracowników.

Jeśli dołączysz do naszego zespołu ważne będzie dla nas Twój stan zdrowia – fizyczny i psychiczny, możliwość realizacji ambicji zawodowych i prywatnych, możliwość podnoszenia kompetencji i umiejętności, samorealizacji. Duży nacisk kładziemy na relacje w grupie – w pracy spędzamy większość dnia. To dlatego tak bardzo dbamy o komfort pracy i staramy się aby ten czas był możliwie atrakcyjny, jednocześnie dążąc do znalezienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym/prywatnym.

ZALOGUJ SIĘ W CHMURZE (LOGIN IN THE CLOUD)

Wiemy jak ważny dla firmy i jej pracowników jest stały, zgrany i nierotujący zespół. Dlatego wprowadziliśmy program, w którym biorą udział wszyscy pracownicy – zarówno osoby dołączające do nas jak i te które mają do przekazania wiedzę, doświadczenie branżowe i o naszej organizacji:

To program, który dba o optymalny rozwój naszych Pracowników oraz spełnia funkcję zaawansowanej i zintegrowanej polityki szkoleniowej. Gwarantuje pełne wdrożenie każdego nowego pracownika, angażuje pracowników z dłuższym stażem dając im możliwość rozwoju w zakresie umiejętności szkoleniowych i jednocześnie pozwala na integrację całej kadry.

System szkoleniowy wdrażany jest już od pierwszych dni pracy nowego Pracownika.

Program podzielony jest na kilka etapów.

Pierwszy etap skoncentrowany jest na wdrożeniu nowego pracownika w podstawowe informacje o firmie: Pracownik dowiaduje się o misji, wizji i strategii Spółki, jak również o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę. Wdrażany zostaje również w system pracy i procedury jakie obowiązują w Spółce. W międzyczasie otrzymuje wszelkie niezbędna narzędzia do swojej pracy. Istotnym elementem w trakcie szkoleń wstępnych jest kompleksowe poznanie Spółki i sposobów jej działania. Etap ten trwa około tygodnia.

Kiedy Pracownik pozna wstępnie zasadnicze aspekty firmy przechodzimy do następnego etapu.

Kolejnym etapem jest odpowiednie wprowadzenie Pracownika pod kątem merytorycznym oraz znajomości zasad panujących w naszej firmie. Na tym etapie każdy nowy pracownik otrzymuje opiekuna – pracownika z dłuższym stażem, który wprowadza go w alkowy zawodu spedytora i specjalistyczną wiedzę jak być najlepszym na rynku specjalistą w zakresie transportu. Okres ten może trwać do 3 miesięcy i jest uzależniony od dotychczasowych doświadczeń nowego Pracownika w zawodzie.

 

REKRUTACJA

Poszukujemy osób z dużym potencjałem, mających pęd do rozwoju, które wraz ze stażem będą w stanie rozwijać swoja karierę zawodową na wyższych szczeblach naszej firmy.
Szukamy osób, które są świadome, że pracując w firmie usługowej działamy na rzecz Klientów, ale i dzięki nim funkcjonujemy. Dlatego jedną z ważniejszych kompetencji Pracownika jest umiejętność realizacji potrzeb Klienta i wywiązanie się z zobowiązań wobec niego. Stale należy dbać o poziom usług i ich jakość, o kreatywne podejście do zadań jakie powierzają nam Klienci. Jednocześnie ważne jest aby pamiętać o realizacji celów jakie stawiamy sobie jako organizacja. Wymagamy aby na co dzień podnosić poziom jakości swojej pracy, o dążeniu do wypracowania adekwatnych metod kierujących nas do celu.
Relacje to klucz w naszej pracy. Zarówno wewnątrz firmy – pomiędzy pracownikami, jak i relacje biznesowe z naszymi Kontrahentami.

Etapy rekrutacji:

 Selekcja aplikacji
Pierwsza rozmowa z osoba z działu personalnego
Kolejne spotkanie rekrutacyjne z potencjalnym przełożonym
Opcjonalnie: Spotkanie z bezpośrednim przełożonym i managerem – ustalanie warunków współpracy, terminów.

Ponieważ nasza praca jest specyficzna z pewnością na rozmowach będziemy badać znajomość branży, obszary w których potencjalny pracownik się poruszał na rynku, znajomość rynku, relacje z kontrahentami, otwartość na wyzwania.
W przypadku braku doświadczenia w branży badać będziemy wiedzę, kreatywność i potencjał do realizacji się w tym zawodzie.
Ostatecznie ustalimy warunki i zasady odpowiadające obu stronom – bo praca to umowa dwóch stron. I aby obie strony były zadowolone ustalone warunki muszą być spełnione.

W następstwie tych ustaleń rozpoczyna się wspaniała przygoda – praca w CLOUD LOGISTICS.